[Gia sư – 03/2022]

HYOSUNG GONGCHAE PROGRAM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC AN TÍN TUYỂN DỤNG 01 IT THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
TUYỂN SINH VIÊN PHÁT TỜ RƠI LỊCH THI THỬ

Cần tìm gia sư dạy TRỰC TUYẾN môn Hoá và môn Toán lớp 10/13 (2 người). Thời gian: 2 buổi/ tuần, từ 21h30 – 23h00.  Trao đổi tiếng Việt nhưng có thể biết từ chuyên môn bằng tiếng Anh, yêu cầu nam nói giọng nam.

Hỗ trợ chi phí giảng dạy: 1.500.000đ/ tháng có thể trao đổi trực tiếp với đối tác.