Category: Học bổng nước ngoài

Học bổng ngoài nước

Học bổng cho sinh viên dân tộc năm 2022

Học bổng cho sinh viên dân tộc năm 2022

Về việc tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng cho sinh viên dân tộc năm 2022 Nhằm khích lệ và động viên tinh thần học tập đối với các sinh viên dân tộc thi [...]
KẾT QUẢ HỌC BỔNG THẮP SÁNG ƯỚC MƠ LẦN THỨ XIII NĂM 2020

KẾT QUẢ HỌC BỔNG THẮP SÁNG ƯỚC MƠ LẦN THỨ XIII NĂM 2020

Theo Thông báo số 06-TB/TTHTSV ngày 01/10/2020 của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trường ĐH KHTN về việc Công bố kết quả học bổng “Thắp sáng ước mơ lần 13 [...]
2 / 2 POSTS