Category: Gia sư

TUYỂN GIA SƯ CHO HỌC SINH LỚP 12

TUYỂN GIA SƯ CHO HỌC SINH LỚP 12

Cần tuyển gia sư cho học sinh đang học lớp 12 Đặc điểm: người học là nam, bị tự kỷ nhẹ. Yêu cầu:  Người dạy có tính kiên nhẫn. Đã tốt nghi [...]
1 / 1 POSTS