THÔNG BÁO CẤP KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN 2020

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG MỀM “HÀNH TRÌNH HOÀN THIỆN CV – LẦN 2”
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM TÔI TỎA SÁNG 2021 (THÁNG 3)
Thông báo: Cấp giấy chứng nhận khoá học Kỹ năng mềm “Hành trình hoàn thiện CV lần 3/2020”

V/v THÔNG BÁO CẤP KHOÁ HỌC KỸ NĂNG TRỰC TUYẾN 

“Trang bị kỹ năng học tập, hoạch định nghề nghiệp tương lai dành cho tân sinh viên”

Nhằm mục đích giúp sinh viên trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng học tập, định hướng nghề nghiệp và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, Trung tâm hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM kết hợp với Talent Mind Education tổ chức chương trình đào tạo kĩ năng trực tuyến cho Tân Sinh viên 2020

  • Đoàn Trường – Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên: Đơn vị tổ chức, quản lý
    Talent Mind Education – Workingskills: Đơn vị chuyên môn phát triển kỹ năng, năng lực sinh viên

Danh sách: xem tại đây

Tài khoản khóa học đã được cấp qua Email cá nhân.

Trường hợp sinh viên không nhận được Email vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên để được hỗ trợ

Hình thức: Học trực tuyến trên tài khoản được cung cấp và bắt buộc tham gia bài đánh giá/kiểm tra cuối khóa của trung tâm.

Học viên sẽ nhận được giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

Mọi thắc mắc liên hệ: (028) 38320287