Kết quả – THI THỬ TOEIC THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MỚI NGÀY 24/09/2019

Kết quả – THI THỬ TOEIC THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MỚI NGÀY 24/09/2019

[HAPPY WOMEN’S DAY] ƯU ĐÃI KHỦNG CHO CÁC KHÓA HỌC KỸ NĂNG
KỸ NĂNG THUYẾT PHỤC TRONG GIAO TIẾP
TÂM THƯ TỪ CUỘC SỐNG

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thông báo kết quả thi thử Toeic ngày 24/09/2019 tại Anh ngữ Ms.Hoa

Xem kết quả tại link: Kết-quả-thi-thử-toeic-thang9