[SV&DN2019] – GROWUPWORK TUYỂN DỤNG

[SV&DN2019] – GROWUPWORK TUYỂN DỤNG

[HỌC BỔNG TỔNG HỢP NĂM HỌC 2018 -2019]
TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ XÉT HỌC BỔNG DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 – 2022
[SV&DN2019] – CÔNG TY TNHH SEICHO TUYỂN DỤNG

***LIÊN HỆ: Gian hàng số 12,13 ngày hội “Sinh viên và Doanh nghiệp – Năm 2019” vào ngày 13/10/2019 trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM cơ sở 1 – 227 Nguyễn Văn Cừ phường 4 Quận 5 Hồ Chí Minh