[SV&DN2019] – GROWUPWORK TUYỂN DỤNG

[SV&DN2019] – GROWUPWORK TUYỂN DỤNG

[SV&DN2019] – CÔNG TY DKSH VIET NAM TUYỂN DỤNG & THỰC TẬP
NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP LẦN VII NĂM 2019
Tuyển dụng nhân viên phát triển phần mềm – CÔNG TY CỔ PHẦN ALTTEKGLOBAL-ATG

***LIÊN HỆ: Gian hàng số 12,13 ngày hội “Sinh viên và Doanh nghiệp – Năm 2019” vào ngày 13/10/2019 trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM cơ sở 1 – 227 Nguyễn Văn Cừ phường 4 Quận 5 Hồ Chí Minh