[SV&DN2019] – GROWUPWORK TUYỂN DỤNG

[SV&DN2019] – GROWUPWORK TUYỂN DỤNG

WORKSHOP “BLOCKCHAIN – CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH”
THÔNG BÁO NHẬN THẺ VIETCOMBANK
CÔNG TY CHỢ TỐT TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH

***LIÊN HỆ: Gian hàng số 12,13 ngày hội “Sinh viên và Doanh nghiệp – Năm 2019” vào ngày 13/10/2019 trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM cơ sở 1 – 227 Nguyễn Văn Cừ phường 4 Quận 5 Hồ Chí Minh