[SV&DN2019] – GROWUPWORK TUYỂN DỤNG

[SV&DN2019] – GROWUPWORK TUYỂN DỤNG

Học bổng “Power On” dành cho sinh viên, năm học 2021 – 2022
[HỘI SÁCH] HỘI THẢO “TỎA SÁNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC”
☀️Cùng Sun* kiến tạo thế giới “Awesome”☀️

***LIÊN HỆ: Gian hàng số 12,13 ngày hội “Sinh viên và Doanh nghiệp – Năm 2019” vào ngày 13/10/2019 trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM cơ sở 1 – 227 Nguyễn Văn Cừ phường 4 Quận 5 Hồ Chí Minh