[SV&DN2019] – CÔNG TY KDDI TUYỂN DỤNG

[SV&DN2019] – CÔNG TY KDDI TUYỂN DỤNG

NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP LẦN VII NĂM 2019
Ngày Hội Việc Làm – N KID Career Day 2019
[SV&DN2019] – CÔNG TY DKSH VIET NAM TUYỂN DỤNG & THỰC TẬP

***LIÊN HỆ: Gian hàng số 08 ngày hội “Sinh viên và Doanh nghiệp – Năm 2019” vào ngày 13/10/2019 trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM cơ sở 1 – 227 Nguyễn Văn Cừ phường 4 Quận 5 Hồ Chí Minh.