[SV&DN2019] – CÔNG TY KDDI TUYỂN DỤNG

[SV&DN2019] – CÔNG TY KDDI TUYỂN DỤNG

[25022022] 5 phòng trọ tại Dương Bá Trạc, Q8
[SV&DN2019] – CÔNG TY DKSH VIET NAM TUYỂN DỤNG & THỰC TẬP
ORIENT SOFTWARE TUYỂN DỤNG QA INTERN

***LIÊN HỆ: Gian hàng số 08 ngày hội “Sinh viên và Doanh nghiệp – Năm 2019” vào ngày 13/10/2019 trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM cơ sở 1 – 227 Nguyễn Văn Cừ phường 4 Quận 5 Hồ Chí Minh.