[SV&DN2019] – CÔNG TY KDDI TUYỂN DỤNG

[SV&DN2019] – CÔNG TY KDDI TUYỂN DỤNG

[THÔNG TIN NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP LẦN VII – NĂM 2019]
[HỘI SÁCH] HỘI THẢO “TỎA SÁNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC”
[SV&DN2019] – GROWUPWORK TUYỂN DỤNG

***LIÊN HỆ: Gian hàng số 08 ngày hội “Sinh viên và Doanh nghiệp – Năm 2019” vào ngày 13/10/2019 trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM cơ sở 1 – 227 Nguyễn Văn Cừ phường 4 Quận 5 Hồ Chí Minh.