Category: Văn bản - Biểu mẫu

THÔNG BÁO TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 01/2022

THÔNG BÁO TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 01/2022

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 01/2022 Căn cứ Kế hoạch số: 375/KH-CNSH ngày 06/06/2022 về việc tuyển dụng viên chức đợt 01 năm [...]
1 / 1 POSTS