Tuyển dụng của Tập đoàn Intel Products Vietnam

Tuyển dụng của Tập đoàn Intel Products Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH TÌM KIẾM KỸ SƯ TÀI NĂNG FOSSIL 2019
KUMON TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ “NHÂN VIÊN BẢO TRÌ” (toàn thời gian)
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỘI SỞ

Tập đoàn Intel Products Vietnam – Chương trình tuyển dụng nhân sự vị trí Industrial Engineer.
Benefits & opportunities:
Online interview
Telecommuting support in case of working from home or hybrid model applied
High-impact- projects
Competitive Compensation & Benefit (13th month salary, attractive bonuses, stock plans…)
Premium Health Care Package & Medical Program for you and your family.
Attractive Development Opportunities, Training Programs & Wellness Programs, young and dynamic team with many fun activities
Các bạn xem thông tin chi tiết: Content – Intel