Teaching Assistant (STEM)

Teaching Assistant (STEM)

PHIẾU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI “TRANG BỊ KỸ NĂNG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP” ĐỢT 2
3 NGÀY CUỐI CỦA CHƯƠNG TRÌNH “TỰ NHIÊN GẶP LẠI”
Học bổng “Thắp sáng niềm tin – Năm học 2018 -2019”

Teaching Assistant (STEM)
——————–
 Report to: Fellow & Project Lead

 Duration (tentative): June 25 – August 10

 Deadline to apply: June 15

 Mission: Teaching assistants assess student performance in the classroom and work with Teach For Vietnam Fellows (teachers) to develop their skills in educating students about STEM. TAs are an important part in developing Teach For Vietnam’s STEM project and ensuring the best outcomes.