Teaching Assistant (STEM)

Teaching Assistant (STEM)

[THÔNG TIN NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP LẦN VII – NĂM 2019]
Nhận hồ sơ đăng ký thi sát hạch và cấp giấy phép lái xe mô-tô hạng A1, hạng A2, ô tô hạng B2
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP

Teaching Assistant (STEM)
——————–
 Report to: Fellow & Project Lead

 Duration (tentative): June 25 – August 10

 Deadline to apply: June 15

 Mission: Teaching assistants assess student performance in the classroom and work with Teach For Vietnam Fellows (teachers) to develop their skills in educating students about STEM. TAs are an important part in developing Teach For Vietnam’s STEM project and ensuring the best outcomes.