Teaching Assistant (STEM)

Teaching Assistant (STEM)

[THÔNG TIN NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP LẦN VII – NĂM 2019]
Chương trình “Đăng kí gói cước Vinaphone trả trước cho sinh viên”
HỌC BỔNG ” CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ” NĂM HỌC 2019 -2020 DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN VÀ SINH VIÊN NĂM 2 KHU VỰC TP.HCM

Teaching Assistant (STEM)
——————–
 Report to: Fellow & Project Lead

 Duration (tentative): June 25 – August 10

 Deadline to apply: June 15

 Mission: Teaching assistants assess student performance in the classroom and work with Teach For Vietnam Fellows (teachers) to develop their skills in educating students about STEM. TAs are an important part in developing Teach For Vietnam’s STEM project and ensuring the best outcomes.