Teaching Assistant (STEM)

Teaching Assistant (STEM)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP
[HCM] Chương Trình Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Tài Năng Tại Công ty Công nghệ Fossil Việt Nam 2020
HỘI SÁCH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐỢT 2 – NĂM 2019

Teaching Assistant (STEM)
——————–
 Report to: Fellow & Project Lead

 Duration (tentative): June 25 – August 10

 Deadline to apply: June 15

 Mission: Teaching assistants assess student performance in the classroom and work with Teach For Vietnam Fellows (teachers) to develop their skills in educating students about STEM. TAs are an important part in developing Teach For Vietnam’s STEM project and ensuring the best outcomes.