KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG MỀM “HÀNH TRÌNH HOÀN THIỆN CV – LẦN 2”

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG MỀM “HÀNH TRÌNH HOÀN THIỆN CV – LẦN 2”

THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN – Khoá học kỹ năng mềm trực tuyến miễn phí “HÀNH TRÌNH HOÀN THIỆN CV”
TÂM THƯ TỪ CUỘC SỐNG
Thông báo khóa học kỹ năng mềm “Trang bị kỹ năng học tập, hoạch định nghề nghiệp tương lai dành cho tân sinh viên”

V/v THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHOÁ HỌC KỸ NĂNG TRỰC TUYẾN (Đợt 1)

“HÀNH TRÌNH HOÀN THIỆN CV – LẦN 2” –

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thông báo kết quả kiểm tra khoá học kỹ năng trực tuyến “Hành trình hoàn thiện CV- đợt 2”  lần 1 như sau:

1. Sinh viên kiểm tra bằng hình thức online trên hệ thống https://www.workingskills.net/

2. Sinh viên được cung cấp 4 khoá học kỹ năng miễn phí bao gồm: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả; Kỹ năng Thuyết trình; Kỹ năng tham dự phỏng vấn, Kỹ năng viết thư, Email, CV.

3. Sinh viên hoàn thành khoá học và kiểm tra đạt yêu cầu trên 80% mới được cấp giấy chứng nhận

5. Những học viên không đạt được thi lại 1 lần duy nhất vào 25-26/7/2020 (thứ 7)

Danh sách kết quả xem lại đây:Kết quả

Để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin, các bạn vui lòng Like Fanpage Kỹ năng Sinh viên Tự nhiên .(Link: https://www.facebook.com/skill.hcmus/)
Mọi thắc mắc các bạn ib qua Fanpage này sẽ được thầy cô/anh/chị giải đáp một các nhanh nhất.