KẾT QUẢ HỌC BỔNG HY VỌNG NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾT QUẢ HỌC BỔNG HY VỌNG NĂM HỌC 2020 – 2021

HỌC BỔNG ” CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ” NĂM HỌC 2019 -2020 DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN VÀ SINH VIÊN NĂM 2 KHU VỰC TP.HCM
HỌC BỔNG BẢO TRỢ HY VỌNG NĂM HỌC 2020-2021
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ XÉT HỌC BỔNG POWER ON

THÔNG BÁO

Kết quả Sinh viên nhận Học bổng bảo trợ “Hy vọng” năm 2020 – 2021

Thực hiện Thông báo số 59-TB/NVHSV ngày 30/09/2020 về việc tiếp nhận hồ sơ xét học bổng bảo trợ “Hy vọng” của cố Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Khang năm học 2020-2021.

Nhà Văn hóa Sinh viên trân trọng thông báo đến các trường kết quả sinh viên nhận Học bổng bảo trợ “Hy vọng” năm 2020-2021, như sau:

  1. Danh sách Sinh viên nhận học bổng: (Danh sách đính kèm)
  2. Lễ trao học bổng bảo trợ “Hy vọng” học kỳ 1, năm học 2020 – 2021

+ Thời gian: 15g00, ngày 07/11/2020 (Thứ bảy)

+ Địa điểm: Sảnh Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh (Số 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

Danh sách sinh viên nhận học bổng