HỌC BỔNG “TIẾP SỨC SINH VIÊN”

HỌC BỔNG “TIẾP SỨC SINH VIÊN”

Học bổng “Thắp sáng niềm tin – Năm học 2018 -2019”
Học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho Tân sinh viên, năm học 2021 – 2022
Chương trình “Vé xe chắp cánh ước mơ giảng đường – 6.000 học bổng vé xe miễn phí cho sinh viên”

Chương trình học bổng “Tiếp sức sinh viên” là Chương trình của các Nhà hảo tâm, những người mong muốn tiếp tục trao yêu thương và hỗ trợ đến cho sinh viên – những người kiến thiết tương lai của đất nước.
Hạn chót nộp hồ sơ: 12/10/2021.