HỌC BỔNG “TIẾP SỨC SINH VIÊN”

HỌC BỔNG “TIẾP SỨC SINH VIÊN”

THÔNG TIN HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN NĂM HỌC 2020-2021
Học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc năm 2020
Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kỳ 45 – Học kỳ I năm học 2023-2024

Chương trình học bổng “Tiếp sức sinh viên” là Chương trình của các Nhà hảo tâm, những người mong muốn tiếp tục trao yêu thương và hỗ trợ đến cho sinh viên – những người kiến thiết tương lai của đất nước.
Hạn chót nộp hồ sơ: 12/10/2021.