HỌC BỔNG “TIẾP SỨC SINH VIÊN”

HỌC BỔNG “TIẾP SỨC SINH VIÊN”

THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGHỊ LỰC WILL FOUNDATION – VNU WILL RUN 2020
HỌC BỔNG ĐẦU NĂM HỌC 2020 – 2021 DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN
Học bổng “Canon – Chắp cánh nhân tài” năm học 2019 -2020

Chương trình học bổng “Tiếp sức sinh viên” là Chương trình của các Nhà hảo tâm, những người mong muốn tiếp tục trao yêu thương và hỗ trợ đến cho sinh viên – những người kiến thiết tương lai của đất nước.
Hạn chót nộp hồ sơ: 12/10/2021.