HỌC BỔNG “TIẾP SỨC SINH VIÊN”

HỌC BỔNG “TIẾP SỨC SINH VIÊN”

Triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn về quê đón tết “Chuyến xe mùa xuân” – Năm 2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC BỔNG HY VỌNG NĂM HỌC 2019 – 2020
TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ XÉT HỌC BỔNG DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 – 2022

Chương trình học bổng “Tiếp sức sinh viên” là Chương trình của các Nhà hảo tâm, những người mong muốn tiếp tục trao yêu thương và hỗ trợ đến cho sinh viên – những người kiến thiết tương lai của đất nước.
Hạn chót nộp hồ sơ: 12/10/2021.