THÔNG TIN THỰC TẬP THÁNG 8/2019

THÔNG TIN THỰC TẬP THÁNG 8/2019

🔖🌻[SV&DN2022] – THƯ NGỎ MỜI THAM GIA NGÀY HỘI “SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP 2022”🌻🔖
Job Title: AI Compiler Engineer (Automotive) – Team Leader/ Fresher/Junior
NẮM BẮT CƠ HỘI NHẬN NHỮNG QUYỀN LỢI “XỊN XÒ” TỪ SUN BRIGHT 2021
BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP

TỪ CỔNG THÔNG TIN FRESHER INTERNSHIP.EDU.VN

(01.08.2019 – 07.08.2019)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
Di Động Touch Thực Tập Lập Trình PHP http://bit.ly/2T6t1eG 24/08/2019
Clever CFO Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng http://bit.ly/2M9DrcX 11/09/2019
Xuất Nhập Khẩu Da Giày Thực Tập Marketing http://bit.ly/2T9xHAh 22/08/2019
Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Intertu Thực Tập Marketing http://bit.ly/2yMhh7v 16/08/2019
Công ty CP chứng khoán Everest – Chi nhánh Hàm Nghi Thực Tập Chứng Khoáng http://bit.ly/2YH4NZG 16/08/2019
SMARTOSC Product Analysis Intern http://bit.ly/2YMHiCr 22/08/2019
Công Ty Sản Xuất Phần Mềm GMO-Z.com Runsystem Thực Tập PHP Developer http://bit.ly/2T8Qf3y 23/08/2019
CÔNG TY TNHH WELHUNT VIETNAM Thực Tập Lập Trình Phần Mềm http://bit.ly/2T6BVJ2 23/08/2019
IT Consultis Research Intern http://bit.ly/2YrfiVN 25/08/2019
MangoAds Co., Ltd Thực Tập Thiết Kế Website http://bit.ly/2ZDGnSa 25/08/2019
BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI VIỆC LÀM PARTTIME

TỪ CỔNG THÔNG TIN FRESHER INTERNSHIP.EDU.VN

(01.08.2019 – 07.08.2019)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
SES Vietnam Cộng Tác Viên Triển Lãm http://bit.ly/2OmladY 16/08/2019
Công ty TNHH H2 Technology Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng http://bit.ly/2Yt4lD7 16/08/2019
Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Quốc Tế LTL Cộng Tác Viên Viết Bài Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế http://bit.ly/2GQn6FH 30/08/2019
Heart Of Darkness Viet Nam Nhân Viên Phục Vụ Bar http://bit.ly/2KfACom 01/09/2019
Trung tâm Anh Ngữ YESKIDS Trợ Giảng Tiếng Anh http://bit.ly/2M4cNSI 16/08/2019
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn Cộng Tác Viên Dịch Vụ Marketing http://bit.ly/2KwkJZo 16/08/2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn MHG Nhân Viên Bán Hàng http://bit.ly/2YOgwcS 19/08/2019
Tổ Chức Giáo Dục Mỹ AEG Việt Nam Teaching Assistant http://bit.ly/2KgufBg 22/08/2019
Trung Tâm Anh Ngữ HEAD English Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa http://bit.ly/2YHiw2n 25/08/2019
Moji Việt Nam Cộng Tác Viên Trade Marketing http://bit.ly/31kGfqS 20/08/2019
BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI VIỆC LÀM FULL TIME

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬPINTERNSHIP.EDU.VN

(01.08.2019 – 07.08.2019)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
ODIN LAND Miền Nam Chuyên Viên Kinh Doanh Cho Thuê Mặt bằng Thương mại http://bit.ly/2GN2dLo 22/08/2019
Công ty Phần Mềm DSOFT Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm http://bit.ly/2M057kp 15/08/2019
NGÂN HÀNG CITIBANK Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Tín Dụng Cá Nhân http://bit.ly/2T83v8D 16/08/2019
HOMEFIT Sale Admin http://bit.ly/2KjibPJ 16/08/2019
PEACH DIGITAL Marketing SEO Executive http://bit.ly/2OGK0p8 17/08/2019
Công ty Cổ phần Lozi Việt Nam Nhân Viên Tuyển Dụng http://bit.ly/2YFb344 16/08/2019
Công ty CP STEEL BUILDER Thư Ký Phòng Kỹ Thuật http://bit.ly/31i9s5S 22/08/2019
Công ty Cổ Phần VINH NAM Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí http://bit.ly/2GCghaL 16/08/2019
Công ty TNHH Cung Cấp Giải Pháp và Dịch Vụ GTGT VIVAS Kỹ Sư Phát Triển Phần Mềm http://bit.ly/2GPfW4e 22/08/2019
Công Ty Cổ Phần GONSA IT Software http://bit.ly/2KtyyIm 12/08/2019