Tag: #SVDN2023

THƯ MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA VÀ TÀI TRỢ NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP (ĐỢT 1) – NĂM 2023

THƯ MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA VÀ TÀI TRỢ NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP (ĐỢT 1) – NĂM 2023

Thân chào Quý Đơn vị/Doanh nghiệp, Lời nói đầu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) xin gửi lời cảm [...]
1 / 1 POSTS