KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG MỀM “HÀNH TRÌNH HOÀN THIỆN CV – LẦN 2”

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG MỀM “HÀNH TRÌNH HOÀN THIỆN CV – LẦN 2”

Thông báo: Cấp giấy chứng nhận khoá học Kỹ năng mềm “Hành trình hoàn thiện CV lần 3/2020”
Thi thử TOEIC theo cấu trúc đề thi mới tháng 9/2019
THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÓA HỌC KỸ NĂNG TRỰC TUYẾN  “TÔI TỎA SÁNG – NĂM 2022”

V/v THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHOÁ HỌC KỸ NĂNG TRỰC TUYẾN (Đợt 1)

“HÀNH TRÌNH HOÀN THIỆN CV – LẦN 2” –

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thông báo kết quả kiểm tra khoá học kỹ năng trực tuyến “Hành trình hoàn thiện CV- đợt 2”  lần 1 như sau:

1. Sinh viên kiểm tra bằng hình thức online trên hệ thống https://www.workingskills.net/

2. Sinh viên được cung cấp 4 khoá học kỹ năng miễn phí bao gồm: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả; Kỹ năng Thuyết trình; Kỹ năng tham dự phỏng vấn, Kỹ năng viết thư, Email, CV.

3. Sinh viên hoàn thành khoá học và kiểm tra đạt yêu cầu trên 80% mới được cấp giấy chứng nhận

5. Những học viên không đạt được thi lại 1 lần duy nhất vào 25-26/7/2020 (thứ 7)

Danh sách kết quả xem lại đây:Kết quả

Để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin, các bạn vui lòng Like Fanpage Kỹ năng Sinh viên Tự nhiên .(Link: https://www.facebook.com/skill.hcmus/)
Mọi thắc mắc các bạn ib qua Fanpage này sẽ được thầy cô/anh/chị giải đáp một các nhanh nhất.