HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP VÀ CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG TỪ DOANH NGHIỆP DU HỌC ĐÀI LOAN 2022

HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP VÀ CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG TỪ DOANH NGHIỆP DU HỌC ĐÀI LOAN 2022

🔖🌻[SV&DN2022] – THƯ NGỎ MỜI THAM GIA NGÀY HỘI “SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP 2022”🌻🔖
TUYỂN DỤNG THỜI VỤ TẾT CHUỖI CH VISSAN
[THÔNG BÁO] HỌC BỔNG THẮP SÁNG ƯỚC MƠ LẦN 14 – NĂM 2022

HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP VÀ CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG

TỪ DOANH NGHIỆP DU HỌC ĐÀI LOAN 2022

Đơn vị ủng hộ: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Đơn vị tổ chức:
– Hiệp hội các Trường Đại học Cao đẳng Việt Nam
– Hiệp hội Phát triển Kinh tế Văn hóa Giáo dục Đài Việt
Đơn vị hỗ trợ:
– Tổng hội Kiều bào Trí thức Việt tại Đài Loan (trù bị)
– Việc làm 668 – Jobs Taiwan
– Viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon
Thời gian: Ngày 10/06 (08:30-10:30 giờ Việt Nam)
Hình thức tổ chức: ONLINE trực tuyến

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefSJrxHDjwYhYEQ8ZJbqOcS8cDhzngrGQaOcP8jr2m5Ew7yw/viewform
Mục đích chương trình:
Nhằm để kịp thời đào tạo nguồn nhân tài chất lượng cao cho các tập đoàn điện tử công nghệ kỹ thuật cao của Đài Loan đang ồ ạt đầu tư vào Việt Nam như Fox.com, Foxlink, JuTeng… Nhằm để hỗ trợ lan tỏa chương trình đào tạo nguồn nhân tài chất lượng cao, dưới sự ủng hộ của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Hiệp hội các Trường Đại học Cao đẳng Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Phát triển Kinh tế Văn hóa Giáo dục Đài Việt đồng tổ chức “Hội thảo hướng nghiệp và cơ hội nhận học bổng từ doanh nghiệp tài trợ Du học Đài Loan 2022”.

Hội thảo nhằm đưa đến các bạn học sinh, sinh viên gần 300 suất học bổng đại học, thạc sỹ được tài trợ từ các tập đoàn lớn của Đài Loan và giới thiệu nhiều cơ hội việc làm với những vị trí kỹ sư quản lý từ trung cấp trở lên của các tập đoàn Đài Loan đang đầu tư tại Việt Nam. Hoan nghênh các cơ sở giáo dục, các học sinh tốt nghiệp năm nay đăng ký tham gia.