HỌC BỔNG “TIẾP SỨC SINH VIÊN”

HỌC BỔNG “TIẾP SỨC SINH VIÊN”

Chương trình phát triển sinh viên VIETHOPE năm học 2021-2022
THÔNG BÁO “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ LẦN 12 – NĂM 2019”
HỌC BỔNG “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020” CỦA BÁO TUỔI TRẺ

Chương trình học bổng “Tiếp sức sinh viên” là Chương trình của các Nhà hảo tâm, những người mong muốn tiếp tục trao yêu thương và hỗ trợ đến cho sinh viên – những người kiến thiết tương lai của đất nước.
Hạn chót nộp hồ sơ: 12/10/2021.