CTY DƯƠNG HUỲNH TUYỂN DỤNG

CTY DƯƠNG HUỲNH TUYỂN DỤNG

HYOSUNG GONGCHAE PROGRAM 2022
JAPANIT MATCHA TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH tuyển dụng các vị trí:
1. Nhân viên kinh doanh – Số lượng: 05
2. Nhân viên quan trắc – Số lượng: 02
3. Nhân viên kế toán tổng hợp – Số lượng: 01
4. Chuyên viên dự án – Số lượng: 02
————–
Chi tiết tuyển dụng xem tại: 
https://tinyurl.com/y5jjh3xz

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: