Trang Vị trí Kích thước Số Lượng Giá VND/tuần
Trang Chủ Top Banner 1140x170 1 1,000,000
Right Banner 300x250 1 250,000
Scroll Banner ... 2 1,000,000